Voorzitter Voetbal Jefke Plasmeijer doet na kleine 10 jaar stap terug bij Fortuna W

Wormerveer- Misschien een wat vreemde kop voor een artikel want Jefke Plasmeijer en achtergrond zijn bijna niet te combineren. Niet dat de voetbalvoorzitter altijd op de voorgrond wil staan – verre van dat zelfs – maar het moment is aangebroken om een stap terug te doen. Bijna tien jaar in een uiterst belangrijke maar ook lastige positie waarvan menigeen stelt dat het daarom tropenjaren zijn geweest.
Van belangstellende ouder tot een man die de visie van de club op uitermate heldere wijze heeft weten neer te zetten. En als die visie dan ook nog blijkt te werken en de club in zijn geheel enorm heeft doen groeien mag je Jefke niet via de achterdeur stilletjes laten vertrekken vonden ze bij Fortuna Wormerveer. Het is de Voorzitter Voetbal zelf die langs deze weg iedereen wil bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. “Met veel plezier heb ik negen jaar de rol van voorzitter voetbal mogen vervullen en vele mensen leren kennen binnen onze mooie vereniging.”

Om bij Fortuna Wormerveer bestuurlijk betrokken te raken op een moment dat er een 10 jaren plan werd geformuleerd gaf Jefke veel energie. Het doel destijds was binnen 10 jaar terug naar de Topklasse (wat nu de derde divisie is) waar Fortuna Wormerveer in 1989 speelde (toen Hoofdklasse). “Om aan dat doel op langere termijn invulling te geven is een voorwaarde te investeren in de jeugd met als doel om in alle leeftijdscategorieën hoger te spelen bij de selectieteams. Om dat te realiseren heb je alle onderdelen in een vereniging heel hard nodig.”
Een opsomming? Trainers die hoger opgeleid zijn, mogelijkheid om trainers op te leiden middels “Train de Trainer”, materialen (ballen, hesjes, pionnen etc.) en een zeer grote groep vrijwilligers die allerlei klussen en functies op zich neemt om de vereniging met elkaar te runnen zoals kantinediensten, inkopen kantine, inkoop en beheer materialen, wedstrijdsecretariaat, plannen WECO-diensten, oud-papierploeg, schoonmaakploeg, groenploeg, onderhoud velden ploeg, begeleiders teams, vrijwillige trainers, ontvangst uitspelende team ploeg op zondag, fair play commissie, kascommissie, website beheerder, persman, ledenadministratie, jeugdcommissie, jeugdcommissarissen, voetbalbestuur, voetbaltechnische zaken, commerciële zaken en hoofdbestuur. “Excuus voor degene die niet genoemd zijn” aldus Jefke. “In de afgelopen negen jaar zijn we er met elkaar in geslaagd om de voetbalopleiding gecertificeerd te krijgen waar we als vereniging veel van geleerd hebben. Hoe krijgen we alle onderdelen van de opleiding op een hoger niveau zodat trainers, spelers en andere mensen daarin geïnteresseerd raken.”
Het gevolg van de goede prestaties van de jeugdopleiding is terug te zien op de plaats van de ranglijst (Voetbaltrainer top 200) die de Wormerveerders innemen. De invulling van hoofd jeugdopleiding is een belangrijke stap voor Fortuna Wormerveer geweest om dit proces verder te brengen en te stabiliseren.
Jefke spreekt daarom zijn grote dank uit aan Marcel Blank hoe hij dat heeft opgepakt de afgelopen zes jaar. “Het laatste jaar hebben we ook als vereniging in de persoon van Emre Bozkurt in een Hoofd JeugdOpleiding Onderbouw geïnvesteerd waardoor we de onderbouw de aandacht kunnen geven die nodig is. We zijn er nog niet en moeten blijven investeren in het mobiliseren van vrijwilligers zodat we bij Fortuna Wormerveer met meer vrijwilligers de benodigde klussen bij de vereniging kunnen oppakken wat juist de basis vormt van een vereniging.”
De reden dat Jefke stopt ligt in de persoonlijke sfeer zo legt hij uit. Zijn moeder heeft de ziekte van Alzheimer. “De afgelopen 1 ½ jaar geven wij als gezin mantelzorg twee dagdelen per week. Daarbij merk ik bij mezelf dat ik niet meer de energie heb die ik voorheen had om Fortuna Wormerveer de aandacht te geven die het nodig heeft. Dan is het beter om te stoppen met deze rol en een ander dit te gunnen. Ik zal me achter de schermen nog wel blijven bezighouden met het ondersteunen van planningen, kantinediensten en andere zaken.”