Bestuurlijke hervorming bij vv Saenden in Wormerveer

Wormerveer- De afgelopen maanden is er gewerkt aan bestuurlijke vernieuwingen bij vv Saenden. Dit traject is ingezet om de huidige bestuurlijke gang van zaken te wijzigen vanwege de invoering per 1 juli 2021 van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en het feit dat er teveel werd gedaan door met name Rob Vet en Ron Rijkers, dit maakt de club te afhankelijk.

Om toekomstbestendig te zijn moest er een nieuw organigram worden gemaakt waarin de vereniging met alle geledingen vertegenwoordigd is. Er is inmiddels ook een concept Missie ( waar we voor staan) en Visie (waar we voor gaan) document dat allereerst door het nieuwe bestuur geaccordeerd moet worden alvorens de ALV dit bekrachtigen kan. Door de invoering van de WBTR is het noodzakelijk  om de statuten aan te passen naar deze wet. Er is inmiddels ook een conceptmodel voor de Statuten gereed dat eerst door het bestuur en daarna door de ALV akkoord moet worden bevonden. Een gevolg hiervan is dat ook het Huishoudelijk Reglement aangepast moet gaan worden, dit heeft geen haast.

Vanaf 1 juli 2021 zal het bestuur bestaan uit 9 leden. Een dagelijks bestuur bestaande uit: Voorzitter Ron Rijkers tot de ALV 2022 (wordt dus vacature) ,Secretaris Jos Koster (wordt vervangen per begin 2022 door Irma Borst) en Penningmeester Kees Jan Fijma tot de ALV 2022 ( wordt dus een vacature), een vertegenwoordiger van de damescommissie Suzanne Nelen / Eric Vonk, overige seniorencommissie Dennis Hollander , voetbaltechnische commissie Tom Jansen ( selectie), jeugdcommissie Rick Vet, kantinecommissie Bianca Muilwijk (inkoop Tiny Vet) en terrein- en opstalcommissie Rob Vet.

Daarnaast zijn er nog een aantal sleutelposities ingevuld: Vertrouwenscontactpersoon Mirella van Drunick, die op termijn door een man en een vrouw vervangen zal gaan worden, het archief/website en nieuwsbrief door Jan en Marja Knaap, de ledenadministratie door Ineke Sierhuis, de sponsorcommissie door Eric van Heusden en 2e penningmeester is Chiel Nooij. Op 1 juli j.l. is er een kick off geweest om met het nieuwe bestuur conform de nieuwe statuten (bestuurlijke afspraken inclusief de WBTR) te gaan starten. Beslissingen worden dan door het hele bestuur, dus door vertegenwoordigers van de hele club, genomen en nagekomen. Deze worden getoetst aan de Missie en Visie van vv Saenden en de begroting.

De komende tijd zal worden benut om de komende vacatures in te vullen, de Statuten en de Missie en Visie tot een definitief document te maken en een nieuw concept Huishoudelijk Reglement te maken. Vv Saenden zal door deze nieuwe structuur een open cultuur krijgen waardoor de hele vereniging weet waarvoor, waarom en hoe beslissingen worden genomen zo weten Ron Rijkers en Wim IJsseldijk te melden .