ZVV Zaandijk ziet in Patrick Leering nieuwe jeugdvoorzitter en in Sven Willems voorzitter VTC

Zaandijk- Bij voetbalvereniging ZVV Zaandijk is Patrick Leering aangetreden als voorzitter van de Jeugdcommissie en dus tegelijk lid is van het Zaandijker Hoofdbestuur. Patrick maakt zich al jaren verdienstelijk voor de club. Zijn bedrijf Decolegno is één van de hoofdsponsors van genaamd de “Vrienden van Zaandijk”. Hij is actief als trainer, leider en was al lid van de Jeugdcommissie als Coördinator en schuift nu intern door.
Verder speelt hij bij de ZVV Zaandijk zondagochtend veteranen nog zijn wedstrijdjes mee. Patrick is met zijn kennis, ervaring en als persoon een prachtige versterking voor het bestuur. Hij volgt Sven Willems op die jarenlang de Jeugdcommissie met verve heeft geleid. Naast het feit dat zijn formele zittingstermijn dit jaar eindigde vond Sven zelf ook dat het tijd was voor wat nieuw bloed in de commissie. Gelukkig heeft de club Sven weten te behouden voor het bestuur van de club. Hij vult per direct de vacature Voorzitter Voetbal Technische Commissie (VTC) in. De VTC zal een nieuwe vorm krijgen, waarbij trainers en alle spelers optimaal begeleid zullen worden om het beste uit zichzelf te halen met oog voor de thema’s sportplezier, clubbinding en voetbalambitie.
Sven volgt Justin van der Laan op voor wie het niet meer mogelijk was om zijn bestuursfunctie en zijn reguliere werk te combineren. De club is Justin veel dank verschuldigd voor de inzet in het bestuur van Zaandijk. Met de aanstelling van Patrick en Sven maakt de ambitieuze voetbalvereniging uit Zaandijk een geweldige dubbelslag. Tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering zullen de twee heren formeel worden voorgedragen.