Sporten blijft nog steeds lastig

Zaanstad- Door de corona maatregelen blijft sporten nog steeds lastig. Jongeren mogen nu wel weer wat makkelijker sporten maar nog steeds bewegen jongeren en ouderen nog minder door deze crisis. En dat is velen een doorn in het oog. Zo ook het CDA dat zich zorgen maakt om en de gezondheidstoestand van de inwoners van Zaanstad, maar ook om de financiële toestand van de Zaanse sportclubs.
Met die gedachten is het logisch dat het CDA een aantal vragen aan het college van Zaanstad heeft voorbereid. Zo wil de partij weten hoe de reactie van het college is op het signaal van de NOC*NSF dat de sportdeelname in Nederland met 44% is afgenomen.

In het verlengde daarvan wil het CDA weten of bij het college bekend is of en hoeveel de sportdeelname in Zaanstad vanwege de corona maatregelen is afgenomen. Zo ja, dan is het goed deze gegevens met de raad te delen. Zo nee, is de vraag of het college bereid is dit te onderzoeken.
Hoeveel de sportdeelname in Zaanstad onder jongeren is afgenomen is een vraag. Deelt het college de zorgen van het CDA dat de sportdeelnamecijfers ook na de coronacrisis structureel lager kunnen blijven, met name in kwetsbare wijken waar sportdeelname minder vanzelfsprekend is? Zo ja, hoe is het college van plan om een (verdere) afname van de sportdeelname in Zaanstad te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
Wat velen bezighoudt is of het college momenteel maatregelen treft om de sportdeelname, ondanks de coronacrisis, tenminste op peil te houden? Het CDA vindt ook dat er alles aan gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat inwoners ook na het afbouwen van de corona maatregelen gestimuleerd worden om weer te gaan sporten? Dan mag een actieplan om sporten en bewegen, juist in coronatijd, niet ontbreken en verdient het om extra onder de aandacht te worden gebracht?
Het CDA wil ook graag weten of er een overzicht van de Zaanse sportclubs en -verenigingen bestaat die momenteel in zwaar weer verkeren? Het is niet alleen het CDA, maar bijvoorbeeld het NOC*NSF dat beseft dat veel sportclubs en -verenigingen in de financiële problemen kunnen komen doordat zij dit voorjaar een forse afname van leden verwachten. Dan is het goed helder te hebben welke ondersteuning deze verenigingen van de gemeente kunnen verwachten?
Het is Nick Hendriks die namens het CDA Zaanstad de vragen stelt en popelt om de antwoorden te vernemen.
Tekst: Sport in Zaanstad/ RTVZaanstreek