87 clubs ontvangen ondersteuning van Rabobank via ClubSupport

Wormer – De afgelopen weken hebben 1903 inwoners van regio Zaanstreek via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 87 doelen en projecten waaruit men kon kiezen. Al deze clubs en verenigingen ontvingen afgelopen zaterdag bij Voetbalvereniging W.S.V. in Wormer een cheque met een prachtig bedrag.

Inwoners Zaanstreek steunen massaal lokaal verenigingsleven

Na het tellen van alle stemmen, komt Stichting Voedselbank Zaanstreek als grote winnaar uit de bus. Zij ontvingen een bijdrage van €2.740,78 vanuit Rabo ClubSupport voor het aanschaffen van een mobiele AED voor de centrale locatie van de voedselbank in Assendelft. Juist dit doel sprak zo aan bij de stemmers omdat deze AED mede inzetbaar is voor de hele buurt.

Maar er waren veel meer winnaars. Zo ontving Scouting Assendelft een bijdrage voor het vernieuwen van de zwemsteiger en Kinderboerderij ’t Weidje kan starten met het vervangen van het pauwenhok. Het totale overzicht is te bekijken op www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht.

Actief verenigingslid zorgt voor betrokken buurt

“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben,” vertelt Ariënne Kooter, directeur cöperatieve Rabobank Zaanstreek. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport

Via Rabo ClubSupport konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben meer dan 30.000 clubs zich landelijk opgegeven, dat zijn er meer dan in 2020. In regio Zaanstreek hebben 87 verenigingen zich aangemeld. Tot en met 25 oktober konden leden van de Rabobank via de Rabo Bankieren App stemmen op hun favoriete club of vereniging. Er zijn in totaal 1903 stemmen uitgebracht.

Kinderboerderij ’t Weidje kan starten met het vervangen van het pauwenhok. Ariënne Kooter, directeur coöperatieve Rabobank Zaanstreek, reikte de cheque van 2404,46 euro uit aan voorzitter Ton Mol.

Foto: Sven van der Vlugt