Aanleg fietspad Kaaikpad; van Sportpark de Omzoom naar Communicatieweg

Zaanstad- De gemeente laat een fietspad aanleggen langs de watergang De Kaaik tot aan de voetbalvereniging SVA. Hierdoor wordt het sportpark de Omzoom en de voetbalvereniging voor fietsers beter en veiliger bereikbaar. Het nieuwe fietspad is het laatste deel van de verbinding naar de sportvelden van de voetbalvereniging SVA en de Communicatieweg-West.

De gemeente wil zoveel mogelijk veilige en aantrekkelijke fietsroutes aanleggen voor inwoners, recreanten en bezoekers. Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: “In dit poldergebied heeft de gemeente al een aantal fietspaden aangelegd. Om het fietspadnetwerk in dit gebied compleet te maken, gaat de gemeente ook het laatste fiets en wandelpad aanleggen. Met het aanleggen van dit fietspad geven we gehoor aan een van de projecten uit de Uitvoeringsagenda van het Groen en Waterplan. Door op steeds meer plekken (snel)fietspaden aan te leggen en de bereikbaarheid van veel plekken te verbeteren, stimuleren we het gebruik van de (elektrische) fiets. Met de groei van het aantal inwoners groeit ook het aantal vervoersbewegingen. We werken aan een bereikbaar en leefbaar Zaanstad, waarin we bouwen aan een toekomst waar schone en slimme mobiliteit een grote rol speelt.”

Uitbreiding van fietsnetwerk door Assendelft

Op het fietspad komt een brug die de watergang overbrugt. Het nieuwe fietspad biedt een alternatieve route voor fietsers die de Dorpsstraat in Assendelft willen vermijden. Ook biedt deze nieuwe fietsverbinding nieuwe recreatieve mogelijkheden voor inwoners van Assendelft. Sportpark de Omzoom en de voetbalvereniging wordt door het nieuwe fietspad beter en veiliger bereikbaar.

Uitvoering van twee fases

De aanleg van het fietspad gebeurt in twee fases: fase 1 gaat over het deel van sportpark De Omzoom tot aan de voetbalvereniging SVA en fase 2 is het deel van SVA naar de Communicatieweg.. De gemeente verwacht begin januari 2022 te starten met de uitvoering van fase 1. De gemeente is de procedure gestart om af te wijken van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied Assendelft. Gedurende de inzagetermijn van zes weken kan een zienswijze worden ingediend bij het college.

Kosten

Het aankopen van de grond, de aanleg van het fietspad (inclusief brug) en de aansluiting op het terrein van de voetbalvereniging kost ruim € 1,1 miljoen. De gemeente dekt deze kosten onder andere uit het meerjarig investeringsprogramma en het investeringsprogramma Landschap. Deze week wordt besloten of ook nog subsidie van de Vervoerregio Amsterdam volgt.

 

<p>De geplande aanleg in detail.</p>

De geplande aanleg in detail.

(Foto: aangeleverd )