Krommenieër tennisvereniging heeft beleid goed geformaliseerd: “Veilig Sportklimaat erkenning voor TV De Cromme Bal”

Krommenie- Zaterdag 11 december ontving tennisvereniging De Cromme Bal uit handen van wethouder sport Gerard Slegers- aan het Rosariumpark in Krommenie- de erkenning voor het veilig sportklimaat beleid. De Cromme Bal is hiermee de tweede Zaanse sportvereniging die deze erkenning ontvangt.

Verenigingen met een veilig sportklimaat beleid hebben maatregelen geïmplementeerd op het gebied van het aanvragen van een VOG, het aannamebeleid, een vertrouwenscontactpersoon en omgangs- en gedragsregels.

Voorzitter Leo Houthuyzen geeft aan: “De Cromme Bal heeft veel jeugd op de accommodatie rondlopen en vindt het belangrijk dat zij zich veilig voelen op de vereniging. Daarnaast hebben we ook 22 G-tennissers, die begeleid worden met buddy’s, waardoor ze omringd worden mensen die zorgen voor een veilig gevoel.”

De Cromme Bal heeft al sinds 2018 een beleidsplan Preventie van seksuele intimidatie, maar ook een speciale klachtencommissie en een vertrouwenspersoon. Dit toont aan dat de vereniging zich professioneel opstelt richting de leden. Met het doorlopen van het stappenplan veilig sportklimaat heeft de vereniging het beleid volledig op orde. Waarvoor zij het Veilig Sportklimaat Zaanstad bord ontvangen.

Medewerkers van de pers die deze uitreiking willen bijwonen en verslag willen doen zijn om 10:00 uur welkom bij Tennisvereniging De Cromme Bal, Rosariumpark 184 in Krommenie.

Sportverenigingen met een veilig sportklimaat informeren en motiveren sporters, vrijwilligers en bezoekers om zich sportief, positief en respectvol te gedragen. Zodat iedereen in een veilige omgeving met plezier kan sporten. Het beleid besteed aandacht aan pesten, (LHBTI) discriminatie, ongewenste intimiteiten en onsportief gedrag. Gedrag dat niet thuishoort binnen een veilig sportklimaat. Door actief beleid te voeren en een meldpunt in te richten of vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, creëert een sportvereniging zelf een veilig sportklimaat. Bij verenigingen met een veilig sportklimaat beleid voeren respect, sportief en positief gedrag de boventoon. Met het bord dat De Cromme Bal op 11 december ontving kan de verenigingen aantonen dat zij een actief veilig klimaat beleid voert en dat de club een veilig haven is voor sporters, vrijwilligers en bezoekers.

Campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad

In 2018 hebben gemeente Zaanstad, GGD Zaanstreek-Waterland en Sportbedrijf Zaanstad de handen ineen geslagen en zijn de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad gestart. Aanleiding voor deze campagne zijn de landelijke misstanden in de sport. Onveilige situaties zijn belangrijk om te bespreken, ookal is dit soms ongemakkelijke of ligt dit gevoelig. Binnen de GGD is een centraal meldpunt ingericht voor sporters, bestuurders en bezoekers van de Zaanse sport.

Op de foto van afgelopen zaterdag staan vlnr: Carlo de Vries ( Sportbedrijf Zaanstad), penningmeester Kees Koomen (De Cromme Bal), voorzitter Leo Houthuijzen (De Cromme Bal) en Gerard Slegers (wethouder van Sport)