Netwerkbijeenkomst Zaans Sportakkoord II op woensdag 31 mei 2023 (19-22 uur)

Zaanstad- Namens de kerngroep Zaans Sportakkoord ontvingen sportclubs en verenigingen de uitnodiging voor de Netwerkbijeenkomst Zaans Sportakkoord 2 op woensdag 31 mei van 19;00 uur tot 22;00 uur.

Op woensdagavond 31 mei a.s. organiseert de kerngroep Zaans Sportakkoord een grote netwerkbijeenkomst over het vervolg van het Zaans Sportakkoord voor de jaren 2023-2026. Dat doen we graag samen met u op een interactieve wijze. We bouwen voort op het Zaans Sportakkoord uit 2020 en gaan op zoek hoe we de kracht van sport, bewegen en preventie als een olievlek over de stad uit kunnen breiden. Aan het einde van de avond heeft u een aantal praktische handvatten waarmee u direct aan de slag kunt gaan èn een verbinding met een samenwerkingspartner.

Zaanse Sport en Gezondheid
Op dit moment beweegt meer dan de helft van de mensen te weinig. In een gezonde samenleving zou sporten en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van het leven van iedere Zaankanter. Sport en bewegen is tegelijkertijd ook belangrijk in het bereiken van andere maatschappelijke doelen zoals het terugdringen van overgewicht, roken, alcohol, kansenongelijkheid en eenzaamheid. Hoe zorgen we er samen voor dat we vermijdbare gezondheidsproblemen ook daadwerkelijk voorkomen? En dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten?

Ambitie en samenwerking
Landelijk is de ambitie om in 2040 driekwart van alle Nederlanders voldoende te laten sporten en bewegen. Daarmee wordt de lat hoog gelegd. Om dit doel ook in Zaanstad te bereiken is samenwerking tussen scholen, zorgverleners, sociaal werkers, bedrijven en sportorganisaties van groot belang. Bovendien moet het fundament van de sport op orde zijn. Dit betekent sterke organisaties, voldoende vrijwilligers, geschikte voorzieningen en een positieve sportcultuur, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. In Zaanstad bestaat een breed aanbod aan sportverenigingen en beweegactiviteiten, waaraan veel inwoners met plezier en passie deelnemen. Dat willen we vooral zo houden. Maar de samenleving is aan het veranderen en daar
heeft de sportwereld ook mee te maken. Mensen willen flexibeler sporten of anders bewegen, ze besteden minder tijd aan vrijwilligerswerk en hebben ook minder geld uit te geven. We willen bouwen aan sterke sportorganisaties om deze uitdagingen in de komende jaren het hoofd te bieden. Doet u mee?

Vragen en aanmelden
Wilt u ons z.s.m. (uiterlijk 19 mei) doorgeven of u aanwezig kunt zijn bij de Netwerkbijeenkomst Zaans Sportakkoord via: sportakkoord@zaanstad.nl? Vermeld daarbij uw naam, organisatie, functie, mailadres en telefoonnummer. De definitieve locatie van de netwerkbijeenkomst in Zaanstad volgt nog. U kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar andere belangstellende organisaties in Zaanstad. Mail gerust als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze uitnodiging: sportakkoord@zaanstad.nl