Zaanbocht Run moet uitbundig zijn

Wormerveer – Sommige sportgebeurtenissen blijven mensen lang bij. Neem de Zaanbocht Run in Wormerveer en Wormer. De eerste editie in 2019 werd het verwachte sfeervolle loopfestijn dat de organisatie voor ogen stond. ‘De tweede editie moest dat ook worden’ klinkt het teleurgesteld uit de mond van Rob Broekema. ‘Inmiddels zijn we 2022 en nog altijd is die tweede Run niet gelopen. De derde zondag van mei 2023 gaat het WEL gebeuren.’

De oorzaak van dat telkens moeten uitstellen was enerzijds de pandemie die sportwedstrijden als de Zaanbocht Run in 2020 en 2021 onmogelijk maakte. Dit jaar zou – waar het de organisatoren betreft – een knallende herstart moeten worden van een unieke loopbeleving. Door allerlei omstandigheden is dat helaas niet mogelijk. Slechts een sobere wijze van organiseren en lopen is haalbaar.

‘En dat vinden wij niet passend bij ons uitgangspunt’ aldus Rob Broekema, Frank Ossen en Kees Klinkenberg in koor. Het organiserende trio heeft daarom – na afweging van alle argumenten – besloten die feestelijke tweede start op de agenda te plaatsen op de derde zondag van mei 2023. ‘Dan zijn we af van allerlei beperkingen’ klinkt het hoopvol. ‘Samen met de lopers kunnen we er in 2023 een echt Zaans loopfeest van maken.’

Tijd tekort

Hoewel er officieus een datum van 9 oktober 2022 werd aangehouden bleek – net als bij talrijke andere loopevenementen – dat de animo niet de gewenste omvang kende. ‘Je ziet het bij de Dam tot Damloop. Daar kun je nu nog steeds inschrijven. Dat was voor corona ondenkbaar.’

De beslissing de tweede editie door te schuiven naar 2023 is er nu door. ‘De tijd die ons restte was en is dan tekort. We zitten nog midden in de vakantieperiode. En als je iets wil doen moet je het goed doen’ klinkt het strijdvaardig.

Op de deelnemerslijsten staan nu zo’n 500 namen. Zij die zich ingeschreven hebben blijven dat ook. Het streven is om het aantal te verdubbelen. Datzelfde gaat op voor de sponsoren. Die hebben nagenoeg allemaal aangegeven hun steun te willen blijven geven.

‘Een feestelijke tweede editie zal meer sponsoren behoeven. Op deze manier geven we onszelf de ruimte het geheel nog beter neer te zetten. Dan weten we zeker een kerngezonde basis te hebben gelegd voor een loopfeest dat tot in lengte van jaren zal worden gehouden.’

De beslissing de tweede editie door te schuiven naar 2023 is er nu door. (Foto: Michel Schermer)