KNVB publiceert eisen trainerslicenties voor seizoen 2023/2024


Nu de winterstop eraan komt, wordt het tijd om alvast na te denken over de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Elk jaar vormen de trainerslicenties een belangrijk aandachtspunt. De KNVB heeft de trainerslicentie-eisen voor het seizoen 2023/’24 gepubliceerd.

Het is belangrijk dat trainers op elk niveau over de juiste geldige licentie beschikken. Daarmee wordt de juiste begeleiding op elk niveau gewaarborgd.

Jeugddivisies vanaf O13

In het verleden werd voor de juiste trainerslicentie gekeken of een club een amateurvereniging of een betaald voetbalorganisatie was. Sinds de herstructurering van de jeugdcompetities kijken we naar het niveau van de competitie. Voor deelnemende amateurvoetbalverenigingen aan deze competities is het mogelijk om dispensatie aan te vragen. Als voorwaarde geldt dat de betreffende trainer/coach over een één niveau lagere licentie beschikt. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de leeftijden vanaf onder 21 en lager.

Vanaf het seizoen 2024/’25 wordt het aantal divisies waarin trainerslicenties verplicht worden uitgebreid. Meer informatie daarover is te vinden in het schema.

Op de foto de in Assendelft woonachtige Joeri Houniet die werkzaam is bij de KNVB. De voormalig SVA trainer werkt al weer enkele jaren voor de KNVB in Zeist. De KNVB heeft de trainerslicentie-eisen voor het seizoen 2023/’24 gepubliceerd. – Foto: KNVB MediaSource link