TOPZ de samenvoeging van De Gouw en LTVZ

Zaandam – In de stad waart – zo lijkt het wel – een (sportief) fusievirus rond. Eerst al de samensmelting van de voetballers van FC Zaandam en Zaanlandia en nu hebben ook de leden van tennisverenigingen De Gouw en LTVZ ingestemd met het voorstel van hun besturen om beide verenigingen te fuseren.

Dit besluit is genomen tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 18 november. Beide besturen zijn ervan overtuigd dat deze fusie de basis legt voor een sportief en financieel gezonde toekomst van het tennis en padel op het vernieuwde Sportpark Hoornseveld. Vanaf 1 januari 2022 heet de nieuwe vereniging TOPZ, dat staat voor Tennis Of Padel Zaandam.

Tot medio 2022 blijven beide namen en accomodaties van de tennisverenigingen in gebruik. Daarna, als de bouw van het clubhuis is opgeleverd en de tennisbanen zijn aangelegd, gaan de leden spelen op het nieuwe tennis- en padelpark op het Sportpark Hoornseveld. Tot die tijd is er formeel wel een nieuwe vereniging maar houden beide clubs nog hun eigen programma aan. Zo zullen Het Gouw krokustennistoernooi en het Hoop Open in maart traditiegetrouw gespeeld worden op hun ‘oude’ park. “We hebben gekozen voor een hele praktische overgangsperiode tot het sportpark wordt opgeleverd” vertelt Paul Olthof, voorzitter van De Gouw.

Nu de leden akkoord zijn gegaan met de fusie kunnen de besturen werken aan de nieuwe statuten, inschrijving bij de notaris, de Kamer van Koophandel en de KNLTB. Gezamenlijke werkgroepen binnen de verenigingen gaan aan de gang met de verdere invulling van de nieuwe vereniging op het gebied van o.a. sponsoring, financiën, nieuwbouw, etc. “Er is de afgelopen tijd al veel werk verzet” zegt Nils Swidde, voorzitter van LTVZ. En ook de komende tijd wordt er nog veel gevraagd van onze vrijwilligers. Onderschat niet hoeveel tijd ook een bouwproces vraagt. Maar we werken toe naar een heel mooi en modern nieuw tennispark”. Met de fusie zal een stukje Zaanse tennishistorie verdwijnen. De naam LTVZ zal na 100 jaar verdwijnen. De naam TV de Gouw dateert uit 1975 maar de vereniging kent een rijke geschiedenis sinds 1938.

Op de foto een impressie van het nieuwe clubhuis van tennis- en padelvereniging TOPZ – ontwerp van Nunc en straks gebouwd door Bouwbedrijf Jan Vet