Ook zwemsportverenigingen hebben het zwaar

Zaanstad – Welke tak van sport zal er niet hard geraakt worden door de coronacrisis? Een rondgang langs de diverse takken van sportbeoefening leert dat er niets en niemand uitgezonderd lijkt te worden. De huidige maatregelen in de strijd tegen de coronacrisis raken ook de zwemsport hard en diep. In de Zaanstreek merken ZV De Zaan en ZV De Ham ZC dat nadrukkelijk.

Deze tak van sport, die juist gezien moet worden als een bijdrage aan de oplossing, kan door veel verenigingen niet meer (volledig) worden aangeboden. ‘Daarmee kunnen we onze zwemmers niet in de gelegenheid stellen om te werken aan hun conditie en weerstand, zowel geestelijk als lichamelijk. Daarnaast kan slechts een beperkt aantal kinderen deelnemen aan zwemles wat de zwemveiligheid in gevaar brengt’ zo klinkt het vanuit de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB).

Met de huidige avondlockdown is er voor veel van de aangesloten verenigingen geen of maar zeer beperkt badwater beschikbaar om het leszwemmen of hun synchroonzwem- waterpolo-, wedstrijdzwem of schoonspringtrainingen uit te voeren. Daarmee staat deze lockdown voor de zwemsport bijna gelijk aan een volledige lockdown. Terwijl sporten, en zwemmen in het bijzonder, bijdraagt aan de weerbaarheid tegen onder andere het coronavirus.
‘Beweging is onmisbaar om de weerbaarheid tegen het virus te vergroten’, zegt ook wetenschapper Erik Scherder: ‘uit meerdere onderzoeken blijkt dat door inactiviteit je afweersysteem verzwakt. Daarmee ben je vatbaarder voor het coronavirus’.

Leden van de medische commissie van de KNZB, Cees-Rein van den Hoogenband en Andy Hoepelman benadrukken nog eens dat langdurige inactiviteit en wedstrijden zonder training blessures in de hand werken. Maar ook dat chloorwater een goede bijdrage levert aan de reductie van virusdeeltjes in het zwembad.

Dankzij alle protocollen, de corona-testbewijzen en de inzet van velen heeft de KNZB ervoor kunnen zorgen dat de zwembaden een acceptabele omgeving zijn waarin eenieder op een veilige wijze kan blijven sporten. ‘De actualiteit is helaas veranderd waardoor we gedwongen worden eerdere beslissingen opnieuw te beoordelen. Dit doen we weloverwogen en in nauw overleg met betrokkenen waaronder onze verenigingen, commissies zoals de medische commissie, NOC*NSF en de zwembranche.’

Naast de gevolgen die de verenigingen direct voelen en de extra druk die het meebrengt voor alle betrokken vrijwilligers, vrezen wij ook voor de gevolgen op de langere termijn. ‘Je ziet dat er een aanzienlijk aantal teams afgehaakt is in de waterpolo-competitie’, zegt Ilse Sindorf, competitieleider waterpolo, ‘en de vrees is dat een derde incompleet seizoen de nu al forse klappen voor de sport in aantallen beoefenaars nog veel erger zal maken’. Ook de andere sporttakken laten gelijke geluiden horen. De betaalbaarheid van de sport, en daarmee ook de sportinfrastructuur die in de zwemsport van groot belang is voor de zwemveiligheid van de Nederlanders, komt onder grote druk te staan. Aschwin Lankwarden, directeur van de KNZB zegt daarover: ‘Het zal nog lang duren voordat de zwemsport deze klap op klap weer te boven is. Financieel, organisatorisch, maar zeker ook sportief zijn de gevolgen zeer ingrijpend’.

Kijk voor uitgebreidere informatie op de website
www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/nieuws/bericht/100005374