Zwembad circulair ‘slopen’ nieuwe Zaanse trend?

Zaandam – Om zoveel mogelijk bouwmateriaal van zwembad De Slag te kunnen hergebruiken straks wil de gemeente Zaanstad de gemeenteraad voorstellen om geld vrij te maken voor de voorbereiding én voor het circulair slopen van zwembad De Slag.

Het is verantwoordelijk wethouder Grondzaken Hans Krieger die uitlegt dat er in plaats van slopen zoveel mogelijk hergebruikt zal gaan worden. “Het is hartstikke zonde om bruikbare materialen af te danken. In het zwembad zit bijvoorbeeld veel beton. Dat kan nog heel lang mee. Het beton krijgt een tweede leven bijvoorbeeld onder wegen of om te verwerken tot ‘nieuw’ CO2-neutraal beton. Daarnaast hebben wij als gemeente een voorbeeldrol.” Het college stelt om die reden aan de gemeenteraad voor om geld vrij te maken voor de voorbereiding én voor het circulair slopen van zwembad De Slag.

Zwembad De Slag is aan het einde van haar leven en maakt over enkele jaren plaats voor woningbouw. Het zwembad wordt pas gesloopt als het nog nieuw te bouwen zwembad De Slag op het sportcomplex Hoornse Veld in gebruik is. Naar verwachting is dat in 2024. Het nieuwe zwembad is gasloos en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid.

Materialenpaspoort
De te verwachten vraag is natuurlijk waarom nu al geld vrijmaken voor een sloop die nog minstens drie jaar duurt. “Omdat circulair slopen een lange voorbereidingstijd heeft”  staat omschreven in het persbericht dat Zaanstad heeft doen uitgaan.  De gemeente moet uitzoeken wat voor materialen er in het zwembad zitten en welke onderdelen geschikt zijn voor hergebruik. In een materialenpaspoort legt de Zaanstad dit vast. Dat betekent onder andere het graven in de archieven in de bouwtekeningen van de bouw van het zwembad, zo’n 50 jaar geleden. Daarnaast ook onderzoek ter plekke, denk aan het boren in de wanden om uit te vinden welke materialen zich waar bevinden en hoe je dat materiaal heelhuids het gebouw uit krijgt.

Opslag is niet nodig
Als het materialenpaspoort klaar is, gaat de gemeente alvast op zoek naar een bestemming voor de herbruikbare materialen. Dat kunnen bouwprojecten zijn van Zaanstad of van marktpartijen. Zodat de bouwmaterialen vanaf De Slag direct naar hun nieuwe bestemming kunnen. Opslag is niet nodig. Het is een nieuwe manier van werken, van slopen naar demonteren en opnieuw gebruiken. Op deze manier besparen we CO2.

Nieuwbouw ZNMC volledig circulair
Eerder besloot de gemeente al dat de tijdelijke locatie van basisschool De Octant een nieuwe bestemming krijgt als onderkomen voor het Zaans Natuur Milieu Centrum (ZNMC) op het Darwinpark. De nieuwbouw van het ZNMC wordt op deze manier volledig circulair (klimaatneutraal). Het ZNMC verwacht eind 2022 de nieuwbouw te realiseren.